BuzGibi

OC3 Opencart 3.0 Payu Payment Module - For Turkey 1.0.0

No permission to download
06071001.png


Bu eklenti OpenCart 3.0 ve üzeri versiyonlar ile tam uyumludur. 3.0 altindaki versiyonlarda test edilmemistir.

Test Bilgileri​

Üye İşyeri Kontrol Paneli Giriş Bilgileri​

Üye İşyeri Kontrol Paneli’ne girişlerde IP kısıtı uygulanmaktadır. Test hesabının üye işyeri paneline giriş yapabilmek için IP adreslerinizi [email protected] adresimizden bize iletmeniz gerekmektedir.

API Kullanıcı Bilgileri​

3D olmayan işlemler için;​

 • Üye İşyeri Entegrasyon İsmi (MERCHANT): OPU_TEST
 • Kodlama Anahtarı (SECRET_KEY): SECRET_KEY

3D işlemler için;​

 • MERCHANT=PALJZXGV
 • SECRET_KEY= f*%J7z6_#|5]s7V4[g3]

Test Kartları​

Akbank Test Kredi Kartı​

 • Kart Numarası (Visa) : 4355 0843 5508 4358
 • Kart Numarası (Master Card) : 5571 1355 7113 5575
 • Son Kullanma Tarihi :12/22
 • Güvenlik Numarası : 000
 • Kart 3D Secure Şifresi : a

Akbank Debit Kart​

 • Kart Numarası (Visa) : 4748 5447 4854 4745
 • Son Kullanma Tarihi :12/22
 • Güvenlik Numarası : 000
 • Kart 3D Secure Şifresi : a

Yabancı Test Kartı​

 • Kart Numarası (Visa) : 4111 1111 1111 1111
 • Son Kullanma Tarihi :12/22
 • Güvenlik Numarası : 000
 • 👍
Reactions: marlbro35
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock