BuzGibi

OC3 Opencart Journal 3 V.3 PayTR Taksit Tabı 1.0.0

No permission to download
06071101.jpg


Modül kurulumu modifikasyon yenilemesi ve ayarlarını yaptıktan sonra taksit seçenekleri görünmüyor ise;

catalog/controller/product/product.php içinde

282 satırın hemen altına

Code:
if ($this->config->get('paytr_taksit_status')) {
$data['paytr_taksit_status'] = true;
$data['paytr_taksit_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_text');
$data['paytr_taksit_token_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_token_text');
$data['paytr_taksit_merchantid_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_merchantid_text');
$data['paytr_taksit_aciklama_text'] = html_entity_decode($this->config->get('paytr_taksit_aciklama_text'), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$data['paytr_taksit_alt_text'] = html_entity_decode($this->config->get('paytr_taksit_alt_text'), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$data['paytr_taksit_sayisi_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_sayisi_text');
$data['paytr_taksit_version'] = $this->config->get('paytr_taksit_version');
$data['paytr_taksit_kampanya'] = $this->config->get('paytr_taksit_kampanya');
} else {
$data['paytr_taksit_status'] = false;
}

358 satırın hemen altına

Code:
if ($this->config->get('paytr_taksit_status')) {
$data['paytr_taksit_status'] = true;
$data['paytr_taksit_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_text');
$data['paytr_taksit_token_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_token_text');
$data['paytr_taksit_merchantid_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_merchantid_text');
$data['paytr_taksit_aciklama_text'] = html_entity_decode($this->config->get('paytr_taksit_aciklama_text'), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$data['paytr_taksit_alt_text'] = html_entity_decode($this->config->get('paytr_taksit_alt_text'), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$data['paytr_taksit_sayisi_text'] = $this->config->get('paytr_taksit_sayisi_text');
$data['paytr_taksit_version'] = $this->config->get('paytr_taksit_version');
$data['paytr_taksit_kampanya'] = $this->config->get('paytr_taksit_kampanya');
} else {
$data['paytr_taksit_status'] = false;
}


kodlarımızı ekleyelim. SASS THEME ve journal cache temizleyelim. Modifikasyon yeniledikten sonra taksit tabınız çalışacaktır.
 • 👍
Reactions: marlbro35

Latest reviews

thanks for your sharing
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock