Avenger

XF 2 [XenGenTr] Forum istatistik PLUS 1.0.2

No permission to download
[XenGenTr] Forum istatistik PLUS
Eklentinin görevi,[XGT] Forum istatistik sistemi listesinde sabir bir konu blogu oluşturmaktır. Buna siz sabit konu dedik ancak siz,sponsor, ads konu v.s diyebilirisiniz. Yani siz ne isterseniz eklenti o işlevi yapacaktır.
Eklenti forumdan herhangi bir konuyu istatistik alanında oluşturulan özel blogun içine eklemekte ve bu listeye eklenen konuların detaylı olarak kontrolünü sağlamaktadır. Teknik olarak eklenti tamimi ile ticari sistemlere destek vereceği için ücretli olarak özellikle düşünülürek kodlanmıştı,bu nedenlede ücretli olarak satılmaktadır.

Eklentinin özellikleri;
İstenilen konuyu istatistik listesinin en tepesine ekler.
Eklene konunun otomatik olarak listeden kaldırılabilmesi için tarih ayarlanabilir.
Sabit konular liste üstü banner alanı ( HTML Destekli )
Sabit konular liste altı banner alanı ( HTML Destekli )

Yetkiler;
İstenilen kullanıcı grubuna konu sabitleme yetkisi.
İstenilen kullanıcı grubuna sabit konu düzenleme konusu.
istenilen kullanıcı grubu sabit listesini görsün.

Görselleştirme;
Eklenti tamami ile [XGT] Forum istatistik sistemin entegre olarak geliştirilmiştir. Bu yüzden tüm görsel kontrolleri bu sisem üzerinde sağlanmaktadır.

Seçenekleri;
İstenilen sekmelerde sabit konu listedi gizle/göster
Üst banner alanı aç/kapat
Alt banner alanı aç/kapat
Üst ayraç,header aç/kapat
Alt ayraç,footeraç/kapat
Uyarı ikon ve metni düzenle.
Sabit konu header ve footer ikon ve metin özelleştir.
Üst ve alt banner alanları için HTML kod blokları.

XenGenTr Forum istatistik Plus.png
XenGenTr Forum istatistik Plus- secenekler.png
Author
Avenger
Downloads
7
Views
58
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Avenger

Latest updates

  1. İncluded Forum istatistik sistemi

    İncluded Forum istatistik sistemi and fixed problems

DMCA & Contact


Any DMCA takedown notice should be sent to this contact email: [email protected] We only respond and take action to plaintext e-mails. Do not send PDF or any other files.
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock