Telif Hakkı İçerik

Türkçe :

Telif hakkıyla korunan yazılımınız warezm.com'da yayınlandıysa bu materyalin bu siteden kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bölümde listelenen bilgilerin ayrıntılarını veren yazılı bir iletişim sağlamalısınız. . Sitemizde listelenen ve telif haklarınızı ihlal eden bilgileri yanlış bildirirseniz, zararlardan (masraflar ve avukat ücretleri dahil) sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın. Bu konuda yasal yardım için önce bir avukata danışmanızı öneririz.

5651 kanunu madde 5 gereği sorumluluklarım ; Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
Telif hakkı ihlali talebinize aşağıdaki öğelerin / segmentin dahil edilmesi gerekiyorsa:

İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmesi için yetkili kişinin olduğunuzu kanıtlayın.
Sizinle iletişim kurabilmemiz için yeterli iletişim bilgilerini sağlayın. Ayrıca geçerli bir e-posta adresi de eklemelisiniz.
İhlal edildiğini iddia edilen ve telif hakkıyla korunan çalışmanın, warezm.com’un arama sonuçlarında altında göründüğü en az bir arama terimi dahil olmak üzere yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlamanız gerekir.
Şikayetçi tarafın, materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir inanç inancına sahip olduğu ifadesi.
Bildirimde yer alan bilgilerin doğru ve yalancı ceza nedeniyle, şikayetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir beyan.
İhlal bildirimini e-posta yoluyla şu adrese gönderin: [email protected]Lütfen bir e-posta yanıtı için bir hafta kadar bekleyin. Şikayetinizi İnternet Servis Sağlayıcımız gibi diğer taraflara e-postayla göndermenin isteğinizi hızlandırmayacağını ve şikayetin düzgün bir şekilde yapılmaması nedeniyle geciken bir yanıtla sonuçlanabileceğini lütfen unutmayın.Bize ulaşın: [email protected]
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock