New profile posts

dostum önemsoft kurdum baglanti sorunu diyor vt ayarlarını eksiksiz yaptım
sallex
sallex
Pazartesi bakalım yaz bana yardimedelim
macfix
macfix
dediğin gibi beyaz sayfa çıkıyor bomboş
macfix
macfix
dostum merhaba limon ilanın tema ayarlarına tıklayınca 404 veriyor nedendir acaba
Davet kodu için 30 tl herhangi bir sosyal vakıfa bağış yapıp Telegramdan @byllemir yazarak anında kodunuzu alabilirsiniz.
Hakaret edemem, karşı çıkamam sana ben bilirsin susuyorum. Dile getiremediklerimi sen anla.
Haftasonundan itibaren ücretli grafik düzenleme ve ücretli grafik satışlarımı başlatıyorum !

DMCA & Contact


Any DMCA takedown notice should be sent to this contact email: [email protected] We only respond and take action to plaintext e-mails. Do not send PDF or any other files.
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock